فروشگاه بزرگ سوغاتی ،بزرگترین فروشگاه اینترنتی صنایع دستی و سوغاتی ایرانی است که بیش از ۵۰۰۰۰۰ محصول از شهرهای مختلف کشور دارا میباشد.چاقو-ملیله-چارق-ظروف آشپزخانه مسی-صنایع دستی زندان بافت-انگشتر نقره-گلیم-جاجیم-فرش دستبافت-حصیر بافی-سوغاتی خوراکی استانها-لباسهای محلی و غیره که بالغ بر پانصد هزار محصول مختلف استانی خواهد بود.صنایع دستی، روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است. ودر روزگاران کهن، بعنوان صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته است. صنایع دستی، سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله اند که هیچ گاه از گزارش پیام خود دست نمیکشند. توجه به این صنعت در حال حاضر، نه تنها ما رابا گذشته مردمان در هر منطقه پیوند می‌دهد. بلکه در حد مقدور می‌تواند ما را در همان جوّ و محیطی قرار دهد که انسانِ خودرو زده امروز ازآن جدا مانده است.