توضیحات

قهوه جوش پنج تایی چکشی دسته برنجی ساخته شده از باکفیت ترین مس ایران در زنجان.