توضیحات

قهوه جوش ۳تایی چکشی ساخته شده از باکیفترین نوع مس ایران در زنجان.