توضیحات

قندان فیروزه کوب پایه دار ساخته شده در ۳ سایز متفاوت ساخته شده است.که برای خرید میتوانید از قسمت سایزانتخاب بفرمایین.

سایزارتفاعقطر دهانهوزن
سایز ۱۱۸ cm۵/۵ cm۲۵۵ gr
سایز ۲۲۱ cm۷ cm۳۸۰ gr
سایز ۳۲۳ cm۹ cm۴۲۰ gr