هفت سین مسی یا آجیل خوری تک نفره:

ارتفاع قطر دهانه وزن
۷cm ۱۰/۵cm ۱۱۰gr