ارسال پستی به تمام نقاط کشور

سایت سوغاتی محصولات خود را از طریق اداره پست به تمام نقاط کشور حتی دور افتاده ترین شهر ها و روستاهای ایران به طور مطمئن و سالم ارسال میکند.

و چون محصولات این فروشگاه از شهر زنجان و از انبار دفتر مرکزی ارسال میشود .بسته به مسافت شهر مقصد از شهر زنجان مدت زمان دریافت محصولات توسط مشتریان این فروشگاه

2 الی 5 روز زمان بر خواهد بود.